Langøen båtforening ble stiftet 07.03 1970.
Stiftelsesmøtet ble avholdt på Langøya Bedehus. Den første foreningsbrygga ble ferdigstilt 1975/76

Foreningen har pr i dag 250 båtplasser og 493 medlemmer. Ca 150 medlemmer står på venteliste for båtplass i ulike køer etter breddemeter. Havna planlegges utvidet med 50 båtplasser noe fram i tid.

Uttak med snekkekrana

UTAK MED SNEKKEKRANA \ TRAKTOR VÅREN 2020 Nye rutiner i forbindelse med uttak av båter med traktor\ snekkekran. Dette gjelder altså kun for de som benytter seg av foreningens egen kran, båter opp til 5t. For å lette jobben for de enkelte kranførere og traktorførere...

les mer

Info om riving

Fra neste uke starter arbeidet med å rive eksisterende gamle pålebrygger. Veien vil i tider være sperret for gjennomkjøring og området ut mot moloen vil være sperret. Vi ber alle om å ikke parkere noen biler i disse områdene.

les mer

Innkalling til årsmøte 2020

Vi avholder årsmøtet 26. mars kl. 18.00 i Enhusveien 42, Kråkerøy IL’s klubbhus. Saker fremmes for styret i henhold til vedtektene. Sakspapirer kommer på oppslag i havna og på foreningens nettsider. Vi oppfordrer alle som har forslag til saker som skal opp på årsmøtet...

les mer

Langøen Båtforening

Måkeveien 20
1679 Kråkerøy

Epost:
post@langoenbaat.no