Langøen båtforening ble stiftet 07.03 1970.
Stiftelsesmøtet ble avholdt på Langøya Bedehus. Den første foreningsbrygga ble ferdigstilt 1975/76

Foreningen har pr i dag 250 båtplasser og 493 medlemmer. Ca 150 medlemmer står på venteliste for båtplass i ulike køer etter breddemeter. Havna planlegges utvidet med 50 båtplasser noe fram i tid.

Info fra styret

Styret vil med bakgrunn i pågående Koronasituasjon og føringer fra myndighetene gi følgende informasjon i forbindelse med uttak av båter med mobilkran Lørdag 25/4-2020 fra 07:00 – ca 14:00 Erik Ingebrigtsen og Atle Martinsen organiserer...

les mer

Litt info fra styret

De nye bryggene regner vi med skal stå ferdige innen 1. mai. Alle tildeling av båt plasser vil skje innen denne tiden og informasjon vil bli sendt ut til medlemmene. Merk at de nye bryggene ikke kan tas i bruk før vi har brukstillatelse på plass, noe vi også regner...

les mer

Årsmøte 2020 – utsettes på ubestemt tid

Styret i Langøen Båtforening har med bakgrunn i regjeringens retningslinjer, besluttet å utsette årsmøtet på ubestemt tid. Vi oppfordrer alle medlemmer til å bidra til dugnaden for å begrense smitte. Hold dere hjemme, hold avstand og vask hendene ofte. Styret vil...

les mer

Langøen Båtforening

Måkeveien 20
1679 Kråkerøy

Epost:
post@langoenbaat.no