Langøen båtforening ble stiftet 07.03 1970.
Stiftelsesmøtet ble avholdt på Langøya Bedehus. Den første foreningsbrygga ble ferdigstilt 1975/76

Foreningen har pr i dag 250 båtplasser og 493 medlemmer. Ca 150 medlemmer står på venteliste for båtplass i ulike køer etter breddemeter. Havna planlegges utvidet med 50 båtplasser noe fram i tid.

Korona regler ved utsett av båter

Koronaregler ved utsett: Hold 2 meter avstand, bruk munnbind, ikke møt opp med symptomer, ha med matpakke, sitt i bilen mens du venter på tur. Ellers følges de råd og regler som kommer fra myndighetene.  

les mer

Årsmøte 2021 sakspapirer

Da er det sendt ut linker på SMS til alle medlemmer om digitalt årsmøte. Sakspapirer finnes i linken på SMS, i klubbhuset og på nettsiden. Her: 2021 Det 51 årsmøte Digitalt Årsmøte avholdes i denne form for å kunne opprettholde smittevernkrav. Avstemming kan foregå i...

les mer

Langøen Båtforening

Måkeveien 20
1679 Kråkerøy

Epost:
post@langoenbaat.no