Aktuelt

Årsmøte 2021 – innkalling

Vi avholder årsmøtet digitalt fra 20 – 27. mars. Saker fremmes for styret i henhold til vedtektene innen 2 uker fra innkallingen. Sakspapirer kommer på link via SMS, som oppslag i havna og på foreningens nettsider. Årsmøte avholdes i denne form for å kunne...

Ettersyn av båter på vannet om vinteren.

Viktig melding fra kommunen. Hittil i vinter har vi fått flere meldinger om fritidsbåter som synker eller har sunket. Båtene er ofte fulle av drivstoff og frostvæske som enten allerede har lekket ut eller det er fare for det. Har man en båt liggende i vannet om...

Årsmøte 2020

I dag sendes ut linker på SMS til alle medlemmer om digitalt årsmøte. Sakspapirer finnes i linken på SMS, i klubbhuset og på nettsiden. Her: 2020 Det 50 årsmøte Digitalt Årsmøte avholdes i denne form for å kunne opprettholde smittevernkrav. Avstemming kan foregå i...

Dugnad 2020

Innkalling til Fellesdugnad i Langøen båtforening Kjære medlemmer! Det er igjen tid for fellesdugnad i båthavnen og onsdag 19. august kjører vi i gang fra klokken 17:00. Det er en rekke oppgaver som skal utføres, men først litt info: I havnen ligger det MYE umerket...

  Medlemsinfo sommeren 2020

Nye brygger I forbindelse med fornying av brygger og tildeling av endrede plasser, er det i denne forbindelse blitt gjort en rekke endringer på bakgrunn av flere årsaker. Her nevnes noen: Noen har fått for liten manøvreringsbredde til å komme seg inn og ut av sin...

Info fra styret

Styret vil med bakgrunn i pågående Koronasituasjon og føringer fra myndighetene gi følgende informasjon i forbindelse med uttak av båter med mobilkran Lørdag 25/4-2020 fra 07:00 – ca 14:00 Erik Ingebrigtsen og Atle Martinsen organiserer...

Litt info fra styret

De nye bryggene regner vi med skal stå ferdige innen 1. mai. Alle tildeling av båt plasser vil skje innen denne tiden og informasjon vil bli sendt ut til medlemmene. Merk at de nye bryggene ikke kan tas i bruk før vi har brukstillatelse på plass, noe vi også regner...

Årsmøte 2020 – utsettes på ubestemt tid

Styret i Langøen Båtforening har med bakgrunn i regjeringens retningslinjer, besluttet å utsette årsmøtet på ubestemt tid. Vi oppfordrer alle medlemmer til å bidra til dugnaden for å begrense smitte. Hold dere hjemme, hold avstand og vask hendene ofte. Styret vil...

Advarsel om tyveri i havna

Det har vært tyveri forsøk i havna, noen har prøvd å ta noen påhengsmotorer. Fint om dere sjekker båtene dere. Det er rapportert tyveri av påhengsmotorer i distriktet. Oppfordrer medlemmer til å kjøre innom havna oftere nå må vinterstid, gjerne på kveldstid.  ...

Langøen Båtforening

Måkeveien 20
1679 Kråkerøy

Epost:
post@langoenbaat.no