Årsmøte 2021 – innkalling

Vi avholder årsmøtet digitalt fra 20 – 27. mars. Saker fremmes for styret i henhold til vedtektene innen 2 uker fra innkallingen. Sakspapirer kommer på link via SMS, som oppslag i havna og på foreningens nettsider. Årsmøte avholdes i denne form for å kunne...

Ettersyn av båter på vannet om vinteren.

Viktig melding fra kommunen. Hittil i vinter har vi fått flere meldinger om fritidsbåter som synker eller har sunket. Båtene er ofte fulle av drivstoff og frostvæske som enten allerede har lekket ut eller det er fare for det. Har man en båt liggende i vannet om...

Årsmøte 2020

I dag sendes ut linker på SMS til alle medlemmer om digitalt årsmøte. Sakspapirer finnes i linken på SMS, i klubbhuset og på nettsiden. Her: 2020 Det 50 årsmøte Digitalt Årsmøte avholdes i denne form for å kunne opprettholde smittevernkrav. Avstemming kan foregå i...

Dugnad 2020

Innkalling til Fellesdugnad i Langøen båtforening Kjære medlemmer! Det er igjen tid for fellesdugnad i båthavnen og onsdag 19. august kjører vi i gang fra klokken 17:00. Det er en rekke oppgaver som skal utføres, men først litt info: I havnen ligger det MYE umerket...