Medlemsinfo sommeren 2020

Nye brygger I forbindelse med fornying av brygger og tildeling av endrede plasser, er det i denne forbindelse blitt gjort en rekke endringer på bakgrunn av flere årsaker. Her nevnes noen: Noen har fått for liten manøvreringsbredde til å komme seg inn og ut av sin...

Info fra styret

Styret vil med bakgrunn i pågående Koronasituasjon og føringer fra myndighetene gi følgende informasjon i forbindelse med uttak av båter med mobilkran Lørdag 25/4-2020 fra 07:00 – ca 14:00 Erik Ingebrigtsen og Atle Martinsen organiserer...

Litt info fra styret

De nye bryggene regner vi med skal stå ferdige innen 1. mai. Alle tildeling av båt plasser vil skje innen denne tiden og informasjon vil bli sendt ut til medlemmene. Merk at de nye bryggene ikke kan tas i bruk før vi har brukstillatelse på plass, noe vi også regner...

Advarsel om tyveri i havna

Det har vært tyveri forsøk i havna, noen har prøvd å ta noen påhengsmotorer. Fint om dere sjekker båtene dere. Det er rapportert tyveri av påhengsmotorer i distriktet. Oppfordrer medlemmer til å kjøre innom havna oftere nå må vinterstid, gjerne på kveldstid.  ...

Uttak med snekkekrana

UTAK MED SNEKKEKRANA \ TRAKTOR VÅREN 2020 Nye rutiner i forbindelse med uttak av båter med traktor\ snekkekran. Dette gjelder altså kun for de som benytter seg av foreningens egen kran, båter opp til 5t. For å lette jobben for de enkelte kranførere og traktorførere...