Vedlagt ligger jubileums heftet som ble utarbeidet for foreningens 50-års jubileum vi hadde i fjor. Dessverre så har all annen festivitas blitt avlyst grunnet korona. Heftet er tilgjengelig på følgende lenke: Jubileumshefte

Heftet er ført i pennen av mangeårige medlemmer og dette er deres historie og ikke nåværende styres historie.