Om foreningen

Langøen båtforening ble stiftet 07.03 1970.
Stiftelsesmøtet ble avholdt på Langøya Bedehus.

Det første styret besto av:

  • Formann Knut Benjaminsen
  • Viseformann Rolf Olsen
  • Kasserer Odd Johnsen
  • Sekretær John Pettersen
  • Styremedlem Frank Andresen

Den første foreningsbrygga ble ferdigstilt 1975/76

Foreningen har pr i dag 250 båtplasser og 493 medlemmer. Ca 150 medlemmer står på venteliste for båtplass i ulike køer etter breddemeter. Havna planlegges utvidet med 50 båtplasser noe fram i tid.

Langøen Båtforening

Måkeveien 20
1679 Kråkerøy

Epost:
post@langoenbaat.no