Styret og kontaktspersoner

Styret i Langøen Båtforening, sammensetning 2019-2020:

Arild Terland

Leder

Tlf: 982 93 370

Per Ole Helgesen

Styremedlem

Tlf: 

Espen Alsing

Kasserer

Tlf: 900 75 904

Gry Nordmark

Sekretær

Tlf: 414 00 658

Per Arne Iversen

Nestleder

Tlf: 901 32 162

Fredrik Amundsen

Styremedlem

Tlf: 482 54 855

Egil Kolberg

Styremedlem

Tlf: 911 78 114

Jonny Andersen

Vara

Helle Kristin Gjølme

Vara, vaktansvarlig

Tlf: 90872087 

Utsett og opptak

Vi henstiller medlemmene til å ta kontakt med ansvarlige i rimelig tid før utsetting/opptak og bruk av slipp med mer. Utsetting kran, kontakt:

Jonny Andersen, ettermiddag/kveld onsd

Tel: 901 22 428. Ikke uke 37 og 40

Kontakt oss på mail for spørsmål vedrørende båtplass

Valgkomiteen

Tom Gudim og Atle Martinsen

Atle Martinsen
Tlf: 982 24 819

Langøen Båtforening

Måkeveien 20
1679 Kråkerøy

Epost:
post@langoenbaat.no