Styret og kontaktspersoner

Styret i Langøen Båtforening, sammensetning 2019-2020:

Arild Terland

Leder

Tlf: 982 93 370

Atle Martinsen

Nestleder

Tlf: 982 24 819

Espen Alsing

Kasserer

Tlf: 900 75 904

Gry Nordmark

Sekretær

Tlf: 414 00 658

Per Arne Iversen

Styremedlem

Tlf: 901 32 162

Jonny Andersen

Styremedlem

Tlf: 901 22 428

Erik Holm Ingebrigtsen

Styremedlem

Tlf: 970 66 775

Per Ole Helgesen

Vara, HMS ansvarlig

Helle Kristin Gjølme

Vara, vaktansvarlig

Tlf: 90872087 

Utsett og opptak

Vi henstiller medlemmene til å ta kontakt med ansvarlige i rimelig tid før utsetting/opptak og bruk av slipp med mer. Utsetting kran, kontakt:

Jonny Andersen, ettermiddag/kveld onsd

Tel: 901 22 428. Ikke uke 37 og 40

Kontakt oss på mail for spørsmål vedrørende båtplass

Valgkomiteen

Tom Gudim og Lars Skau-Jakobsen.

Lars Skau-Jakobsen
Tlf: 480 18 301

Langøen Båtforening

Måkeveien 20
1679 Kråkerøy

Epost:
post@langoenbaat.no