Styret og kontaktspersoner

Styret i Langøen Båtforening, sammensetning 2019-2020:

Arild Terland

Leder

Tlf: 982 93 370

Per Ole Helgesen

Styremedlem

Tlf: 

Espen Alsing

Kasserer

Tlf: 900 75 904

Gry Nordmark

Sekretær

Tlf: 414 00 658

Per Arne Iversen

Nestleder

Tlf: 901 32 162

Fredrik Amundsen

Styremedlem

Tlf: 482 54 855

Egil Kolberg

Styremedlem

Tlf: 911 78 114

Jonny Andersen

Vara

Helle Kristin Gjølme

Vara, vaktansvarlig

Tlf: 90872087 

Utsett og opptak

Vi henstiller medlemmene til å ta kontakt med ansvarlige i rimelig tid før utsetting/opptak og bruk av slipp med mer. Utsetting kran, kontakt:

For opptak/uttak på dagtid: Johannes Andersen tlf 412 04 781. Johannes er også kontaktperson vedrørende bruk av slipp.

For opptak/uttak på kveldstid vil det bli annonsert opptaksdager med Atle. Ved spørsmål ta kontakt med Atle på tlf 98 22 48 19.

Oppgjør for kranbruk gjøres fortrinnsvis på Vipps til foreningen, Vipps nr #551877

 

Kontakt oss på mail for spørsmål vedrørende båtplass

Valgkomiteen

Tom Gudim og Atle Martinsen

Atle Martinsen
Tlf: 982 24 819

Langøen Båtforening

Måkeveien 20
1679 Kråkerøy

Epost:
post@langoenbaat.no