Da er det sendt ut linker på SMS til alle medlemmer om digitalt årsmøte. Sakspapirer finnes i linken på SMS, i klubbhuset og på nettsiden. Her: 2021 Det 51 årsmøte Digitalt

Årsmøte avholdes i denne form for å kunne opprettholde smittevernkrav.

Avstemming kan foregå i åtte dager.

Medlemmer som har betalt kontingent, og som ikke mottar SMS kan sende mail til post@langoenbaat.no så vil de bli kontaktet direkte.