Varsel om årsmøte 2023

Langøen Båtforening tar sikte på å avholde et fysisk årsmøte onsdag 29. mars 2023. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må fremmes for styret i henhold til vedtektene innen 2 uker fra dette varsel. Forslag skal være skriftlige, begrunnet og merket med navn /...

Nytt strømskap og vinterstrøm

Strømmen ble koblet til på fredag i forrige uke på opplagsplassen syd.De som trenger vinterstrøm på land merker kabelen uten skjøter med navn og medlems nr.For opplagsplass syd, så er det vanlig schuko kontakter i det nye strømskapet. I det lille skapet som er i...

Vinterstrøm 2022/2023

Vinterstrøm Skal du ha vinterstrøm når du ligger på land, må du merke kabel med navn og nummer frem til strømskapet. Kabelen må ikke ha noen skjøter. Kontakt person fra styret er Egil Kolberg. I løpet av oktober vil også et av strømskapene byttes, så det påregnes at...

Slippen stenges

Slippen er stenges for all bruk fra 14. september. KIS har etter en kontroll av slippen den anbefalt oss og stenge slippen da det kan utgjøre fare for liv og helse. Videre konkluderes det med at slik slippen fremstår i dag vil denne trenge en massiv oppgradering, for...

Medlemsinfo sommeren 2021

Medlemsinfo sommeren 2022 Det vil være noe begrenset respons på e-postadressen i sommer. Henviser til kontakt info på nettsiden hvis det er noe som viktig eller haster. Toalett og hus blir vasket av vikar denne sommeren også. Problemer med søppel og kildesortering av...