Helse, miljø- og sikkerhetsplan for

Langøen Båtforening

Langøen Båtforening’s HMS plan finnes på lenken nedenfor. Sist revidert mars 2023.

HMS plan Langøen Båtforening 2023

 

 

  • Vannposter er lokalisert på hver brygge og på begge opplagsplasser.
  • Redningsbøyer er plassert på hver brygge og ved klubbhuset.
  • Redningsstiger er plassert på hver brygge, ytterst på utriggere med jevne mellomrom og ved snekkekrana.
  • Rest avfall mottak ved klubbhus og ved traktorgarasje, ved traktorgarasje er også miljøstasjonen for sortering av alt annet som spillolje, bunnstoff rester m.m.
  • Kjørerampe for joller er lokalisert bak klubbhuset i bassenget mot Tankodden.

Langøen Båtforening

Måkeveien 20
1679 Kråkerøy

Epost:
post@langoenbaat.no