Her er sakspapirer for årsmøtet 2019. Er sendt på mail og ligger i klubbuset også.