Langøen båtforening ble stiftet 07.03 1970.
Stiftelsesmøtet ble avholdt på Langøya Bedehus. Den første foreningsbrygga ble ferdigstilt 1975/76

Foreningen har pr i dag 250 båtplasser og 493 medlemmer. Ca 150 medlemmer står på venteliste for båtplass i ulike køer etter breddemeter. Havna planlegges utvidet med 50 båtplasser noe fram i tid.

Mobilopptak 2023

Opptak med mobilkran: Lørdag 23. sept. Oppmøte kl. 8.00. Setter maks grense på 25 båter som skal løftes på land.Med tre båter i timen er vi ferdig ca. kl. 17.00 Søknad om løft sendes til post@langoenbaat.no senest 8. september. Opplagstativ/støtter må være plassert...

les mer

Langøen Båtforening

Måkeveien 20
1679 Kråkerøy

Epost:
post@langoenbaat.no