Langøen båtforening ble stiftet 07.03 1970.
Stiftelsesmøtet ble avholdt på Langøya Bedehus. Den første foreningsbrygga ble ferdigstilt 1975/76

Foreningen har pr i dag 250 båtplasser og 493 medlemmer. Ca 150 medlemmer står på venteliste for båtplass i ulike køer etter breddemeter. Havna planlegges utvidet med 50 båtplasser noe fram i tid.

Medlemsinfo sommeren 2021

Medlemsinfo sommeren 2022 Det vil være noe begrenset respons på e-postadressen i sommer. Henviser til kontakt info på nettsiden hvis det er noe som viktig eller haster. Toalett og hus blir vasket av vikar denne sommeren også. Problemer med søppel og kildesortering av...

les mer

Årsmøte Langøen Båtforening 2022

Vi avholder et nytt fysisk årsmøte onsdag 20. april kl. 19.00 på Fjellheim. Grunnet brannsikkerhet og kapasiteten på Fjellheim, vil bare påmeldte medlemmer få delta på møtet. Altså: ett medlem – en plass. Det vil være registrering ved inngangen som åpner 18.30....

les mer

Langøen Båtforening

Måkeveien 20
1679 Kråkerøy

Epost:
post@langoenbaat.no