Langøen båtforening ble stiftet 07.03 1970.
Stiftelsesmøtet ble avholdt på Langøya Bedehus. Den første foreningsbrygga ble ferdigstilt 1975/76

Foreningen har pr i dag 250 båtplasser og 493 medlemmer. Ca 150 medlemmer står på venteliste for båtplass i ulike køer etter breddemeter. Havna planlegges utvidet med 50 båtplasser noe fram i tid.

Årsmøte Langøen Båtforening 2022

Vi avholder et nytt fysisk årsmøte onsdag 20. april kl. 19.00 på Fjellheim. Grunnet brannsikkerhet og kapasiteten på Fjellheim, vil bare påmeldte medlemmer få delta på møtet. Altså: ett medlem – en plass. Det vil være registrering ved inngangen som åpner 18.30....

les mer

Årsmøte 2022 utsatt!

Årsmøte 2022 utsatt! Foreningens revisor har påpekt formaila feil i innkallingen i forhold til møteformen styret ønsket å gjennomføre årsmøtet på. I henhold til et stort flertalls ønske på møtet avholdt den 30. mars, blir da Digitalt årsmøte forkastet som foreningens...

les mer

Langøen Båtforening

Måkeveien 20
1679 Kråkerøy

Epost:
post@langoenbaat.no