Langøen båtforening ble stiftet 07.03 1970.
Stiftelsesmøtet ble avholdt på Langøya Bedehus. Den første foreningsbrygga ble ferdigstilt 1975/76

Foreningen har pr i dag 250 båtplasser og 493 medlemmer. Ca 150 medlemmer står på venteliste for båtplass i ulike køer etter breddemeter. Havna planlegges utvidet med 50 båtplasser noe fram i tid.

Merking av opplagsutstyr

Opplags materiell som ikke er markert med navn har fått sperrebånd, samt noe opplags utstyr og hengere hvor vi ønsker å vite årsak til at dette ikke er i bruk nå. Vi ber alle berørete medlemmer om å merke sitt utstyr innen 6 uker. Vi vil i løpet av våren fjerne...

les mer

Langøen Båtforening

Måkeveien 20
1679 Kråkerøy

Epost:
post@langoenbaat.no