Prisliste

Prisliste for 2022

Bredde meter båtplass

Årsavgift per breddemeter

Inkl vinter plass land eller vann

Årlig medlems kontingent Ekstraordinært innskudd nye brygger per breddemeter Innskudd per breddemeter Innmeldings-avgift Opptak og utsett Snekkekran med båtplass Opptak og utsett Snekkekran uten båtplass

Båtplass leie sommer
1/4 – 30/9

per bredde meter

Båtplass leie vinter
1/10 – 31/3
Båtplass måned leie
2 – 5 m 1500 500 1600 6000 300 600/600 700/700 1500 3000 1000

Alle ikke-medlemmer må tegne medlemskontingent på kr. 500,- på gjeldende priser for inneværende år.

NB: Medlemmer som leier båtplass skal gå vakten den kvelden plassen er oppført i vaktlisten, ellers påløper det gebyr.

Årsavgiften betales av medlemmer med fast plass, også ved utleie av plassen. Se Havnereglementet § 2a.

Utleie administreres av styret.

Båtlengde i fot

Strøm etter forbruk

 

Bruk av slippen (maks 1 ukes bruk) uten båtplass

SLIPP ER UTE AV DRIFT

 

Sommer-plass på land per fot uten båtplass (opptil 26 fot) Vinteropplag på land per fot uten båtplass Opptak/utsett mobilkran
0 – 42 2,50/kWt 2100 100 75 Selvkost

Opplag for båt som ligger på land mer enn to år kan ilegges avgift med kr. 4.000. Opplag utover vinteropplag må avtales med styret og innvilgelse forutsetter spesielle omstendigheter. Leie av strøm, kran eller traktor kommer i tillegg.

Leie av umerket jolleplass:
kr 1000,- pr sesong. Tildeling av oblat for sesong.

Leie av pussemaskin:
kr 200,- pr uke eller kr 100,- pr dag. Merk at papir kommer i tillegg.

Dugnadssats:
kr 175,- for spesielt dugnadsarbeid etter avtale med styret (ikke fellesdugnader). Betaling for avtalt dugnadsinnsats begrenses oppad til kr 45.000, – pr medlem. All dugnadsbetaling skal faktureres i det året det er utført. Attesterte og detaljerte timelister leveres kasserer innen utgangen av november.

Frikjøp av vakt: kr. 1.500,-

Straffegebyr ikke gått vakt: kr. 1.800,-

Alder Pris medlemmer Pris ikke-medlemmer Pris for pådekning kvelden før Tillegg for vask
Fredag, lørdager og søndager Over 25 år 1300 2100 600 700
Fredag, lørdager og søndager Under 25 år 1900 2600 600 Inkl. pålagt
Hverdager Foreninger/vel 700 700   700
Mandag – torsdag   900 1100   700

Alle ikke-medlemmer må tegne medlemskontingent på kr. 500,- på gjeldende priser for inneværende år.

Alle mellom 18 og 80 år, som disponerer en plass plikter å gå vakt etter vaktplan satt opp av styret.

Ved sommerleie av båtplass skal leietaker gå vakten knyttet til plassen. Frikjøp av vakt: kr. 1.500,-. Straffegebyr ikke gått vakt: kr. 1.800.

Årsavgiften betales av medlemmer med fast plass, også ved utleie av plassen. Se Havnereglementet § 2a.

Utleie administreres av styret.

Opplag for båt som ligger på land mer enn to år kan ilegges avgift med kr. 4.000. Opplag utover vinteropplag må avtales med styret og innvilgelse forutsetter spesielle omstendigheter. Leie av strøm, kran eller traktor kommer i tillegg.

Leie av pussemaskin:
kr 200,- pr uke eller kr 100,- pr dag. Merk at papir kommer i tillegg.

Dugnadssats:
kr 175,- for spesielt dugnadsarbeid etter avtale med styret (ikke fellesdugnader). Betaling for avtalt dugnadsinnsats begrenses oppad til kr 45.000, – pr medlem. All dugnadsbetaling skal faktureres i det året det er utført. Attesterte og detaljerte timelister leveres kasserer innen utgangen av november.

Purregebyrer med mer:
1. gangs purring ved ikke betalt faktura kr. 100,-
2. gangs purring ved ikke betalt faktura kr. 200,

Merk: 2. gangs purring på innbetaling av avgifter eller gebyrer sendes rekommandert og går til inkasso ved oversittet frist.

Merk: Etter to purringer på innbetaling leie/innskudd båtplass uten innbetaling kan plassen inndras.

Gebyr for manglende opprydding etter opplag/utsett: Kr. 500,-

Gebyr for båter og opplagsutstyr som ikke er merket i henhold til regelverk og båter som har feil eller mangelfull fortøyning i henhold til regelverk vil få et gebyr på 500 kroner etter at 14. dagers forvarsel om utbedring er gitt.

Ved manglende innbetaling av medlemskontingent sies medlemskapet opp ved årsskiftet.

Langøen Båtforening

Måkeveien 20
1679 Kråkerøy

Epost:
post@langoenbaat.no