Styret og kontaktspersoner

Styret i Langøen Båtforening, sammensetning 2022-2023:

Arild Terland

Leder

Tlf: 982 93 370

Harry Høili

Styremedlem, ansvarlig for merking av båter og opplagsutstyr, landområder og dugnad

Tlf: 909 56 273

Kristian Sturzrehm

Kasserer, Ansvarlig for faktura og regnskap

Tlf: 918 82 510

Jeanette Reinsch

Sekretær, ansvarlig for å svare alle eposter

Tlf: 977 67 213

Per Arne Iversen

Nestleder, HMS ansvarlig

Tlf: 901 32 162

Erik H. Ingebrigtsen

Styremedlem, ansvarlig for  vann, bygningsmasser og dugnad

Tlf: 970 66 775

Egil Kolberg

Styremedlem, Ansvarlig for strøm, bryggeanlegg, kraner, slipp, mobilkran og dugnad

Tlf: 911 78 114

William Johannessen

Vara

Espen Alsing

Vara

Utsett og opptak

Vi henstiller medlemmene til å ta kontakt med ansvarlige i rimelig tid før utsetting/opptak og bruk av slipp med mer. Utsetting kran, kontakt:

For opptak/uttak på dagtid: Johannes Andersen tlf 412 04 781. Johannes er også kontaktperson vedrørende bruk av slipp.

For opptak/uttak på kveldstid vil det bli annonsert opptaksdager med Atle. Ved spørsmål ta kontakt med Atle på tlf 982 24 819.

Alternativ kontakt er Sondre på tlf: 953 69 962.

Oppgjør for kranbruk gjøres fortrinnsvis på Vipps til foreningen, Vipps nr #551877

 

Kontakt oss på mail for spørsmål vedrørende båtplass

Valgkomiteen

 John Fredrik Olsen og Tor Erik Andreassen

Langøen Båtforening

Måkeveien 20
1679 Kråkerøy

Epost:
post@langoenbaat.no