Styret og kontaktspersoner

Styret i Langøen Båtforening, sammensetning 2022-2023:

Arild Terland

Leder

Tlf: 982 93 370

Per Ole Helgesen

Styremedlem, ansvarlig for merking av båter og opplagsutstyr, landområder og dugnad

Tlf: 

Espen Alsing

Kasserer, Ansvarlig for faktura og regnskap

Tlf: 900 75 904

Jeanette Reinsch

Sekretær, ansvarlig for å svare alle eposter

Tlf: 977 67 213

Per Arne Iversen

Nestleder, HMS ansvarlig

Tlf: 901 32 162

Erik H. Ingebrigtsen

Styremedlem, ansvarlig for  vann, bygningsmasser og dugnad

Tlf: 970 66 775

Egil Kolberg

Styremedlem, Ansvarlig for strøm, bryggeanlegg, kraner, slipp, mobilkran og dugnad

Tlf: 911 78 114

Harry Høili

Vara, ansvarlig for 

Helle Kristin Gjølme

Vara, vaktansvarlig

Tlf: 90872087 

Utsett og opptak

Vi henstiller medlemmene til å ta kontakt med ansvarlige i rimelig tid før utsetting/opptak og bruk av slipp med mer. Utsetting kran, kontakt:

For opptak/uttak på dagtid: Johannes Andersen tlf 412 04 781. Johannes er også kontaktperson vedrørende bruk av slipp.

For opptak/uttak på kveldstid vil det bli annonsert opptaksdager med Atle. Ved spørsmål ta kontakt med Atle på tlf 982 24 819.

Alternativ kontakt er Sondre på tlf: 953 69 962.

Oppgjør for kranbruk gjøres fortrinnsvis på Vipps til foreningen, Vipps nr #551877

 

Kontakt oss på mail for spørsmål vedrørende båtplass

Valgkomiteen

Tom Gudim og Atle Martinsen

Atle Martinsen
Tlf: 982 24 819

Langøen Båtforening

Måkeveien 20
1679 Kråkerøy

Epost:
post@langoenbaat.no