Kontaktpersoner vakt

Følgende kan kontaktes for frikjøp av havnevakt

Christina Madshaven

Tlf: 416 10 421

Ingebjørg Madshaven

Tlf: 995 44 828

Jonny Andersen

Tlf: 901 22 428

Tom Gudim

Tlf: 901 56 698

Daniel Adriansen

Tlf: 482 94 276

Sverre Hensmo Sjo

Tlf: 948 28 779

Langøen Båtforening

Måkeveien 20
1679 Kråkerøy

Epost:
post@langoenbaat.no