Sterk vind og rett fortøyning

Det er meldt sterk vind i kveld og natt. Fint om alle ser til båtene sine. Flere har ikke lodd eller har feil fortøyninger til bryggene, i tillegg kan det være lurt med ekstra tauverk som sikring når det skal blåse mye. Sist gang slo flere båter i brygga og gjorde...