Årsmøte 2019 innkallelse

Vi avholder årsmøtet 18. mars kl. 18.30 i Enhusveien 42, Kråkerøy IL’s klubbhus. Saker fremmes for styret i henhold til vedtektene. Sakspapirer kommer på oppslag i havna og på foreningens nettsider.