Vi avholder årsmøtet 26. mars kl. 18.00 i Enhusveien 42, Kråkerøy IL’s klubbhus. Saker fremmes for styret i henhold til vedtektene. Sakspapirer kommer på oppslag i havna og på foreningens nettsider.

Vi oppfordrer alle som har forslag til saker som skal opp på årsmøtet om å sende dette til styret så snart som mulig.