Nye brygger

I forbindelse med fornying av brygger og tildeling av endrede plasser, er det i denne forbindelse blitt gjort en rekke endringer på bakgrunn av flere årsaker.

Her nevnes noen:

  • Noen har fått for liten manøvreringsbredde til å komme seg inn og ut av sin båtplass, da de nye bryggene kom lengre ut fra land en tiltenkt og på grunn av utfordrende grunnforhold. (Styret ser her på mulighet for å kunne sprenge bort fjell for å kunne flytte bryggene nærmere land)
  • Noen har fått utfordringer i forbindelse med dybder.
  • Flere søknader om bytte av båtplass på grunn av bytte av båt, helseutfordringer o.s.v.
    Bryggekomité og styret har etter beste evne forsøkt å plassere båtene i de nye plassene, og hengt opp bryggelister på de nye bryggene, men det har blitt gjort, og det kommer også til å bli gjort flere endringer for å få alle på en plass som passer båten, før vi er helt i mål.

Alle som blir berørt av bytter vil også få beskjed på epost, eller pr telefon om ikke epost er registrert. Økt breddemeter gir økt innskudd.
Opprusting av gjenværende gammel F brygge kommer også til å skape samme type forandringer, og det enkelte medlem må være klar over at man ikke nødvendigvis blir liggende på samme brygge som tidligere, dette i henhold til vedtekter og havnereglement.

Mange spør hva som er brygge 6 og hva som er brygge 8. Skilt kommer, men enn så lenge er brygge 8 den som ligger ut langs moloen fra klubbhuset og brygge 6 er på motsatt side av klubbhuset, langs veien.

Molo

Vi kommer stadig nærmere godkjenningen for etableringen av større molo, noe som vil gjøre havnen vår enda roligere, tryggere og enklere i forbindelse med inn og utseiling. Forhåpentligvis vil det også bringe flere båtplasser også, slik at vi kan tilby båtplasser til medlemmer som i dag ikke har dette.
Vi har fått godkjent rammetillatelse, og jobber videre for å få igangsettelsestillatelse.

Leie plasser

Styret har fordelt leieplasser for sesongen. Vi har fått godkjenning av kommunen til å ha båter på land i sommersesongen, så om du på grunn av situasjonen med begrensede muligheter får å bruke båten i sommer ønsker å ha båten på land ber vi om at du snarest gir beskjed om dette slik at vi kan leie ut båtplassen du disponerer, det står mange på venteliste som ønsker å leie.

Videre planer for havna

Styret har flere saker som det jobbes med i arbeidsgrupper:

  • Opptaksmuligheter for alle båter i havnen med eget utstyr. Gruppen ser på både travellifter, sublift, slipwaytrailere, o.s.v.
  • Oppgradering av strømanlegg opplagsplass og brygger. Behovet for strøm øker i takt med flere båter og teknologi, samt utleie av båtplasser på vannet vinterstid, dessuten er anlegget er svært gammelt med stort behov for modernisering.
  • Som tidligere nevnt, oppussing av resterende F-Brygge
  • Fellesdugnad i august.
  • Gjennomføring av årsmøte, evt. Digitalt

 

Merk at vi har måtte sette jubileumsfesten på is, da smitteverns tiltakene ikke tilsier at vi kan få gjennomført dette.

Foreningens mail vil ikke bli besvart i juli.

 

Håper alle får en super båtsesong og god sommer!!!

 

Hilsen styret