Til opplysning blir det ikke strøm i natt og i morgen 3. desember bryggene 2, 3, og 4.