Langøen Båtforening tar sikte på å avholde et fysisk årsmøte 30. mars 2022. Dersom smittevernsregler tilsier det kan det bli digitalt årsmøte fra 30. mars – 6. april. Styret vurderer også en kombinasjon av fysisk og digitalt møte. Dette vil vi komme tilbake til.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må fremmes for styret i henhold til vedtektene innen 2 uker fra dette varsel. Forslag skal være skriftlige, begrunnet og merket med navn / medlemsnummer. Forslag kan sendes styret på epost innen 7. februar 2022.

Styret vil også minne om fristen for å søke båtplass, både fast og leieplass er den 1. mars 2022. De som ikke skal benytte plassen sin i år kan få halv bryggeleie om de melder fra om dette innen samme dato.

Mvh Styret Langøen Båtforening