Årsmøte 2022 utsatt!

Foreningens revisor har påpekt formaila feil i innkallingen i forhold til møteformen styret ønsket å gjennomføre årsmøtet på. I henhold til et stort flertalls ønske på møtet avholdt den 30. mars, blir da Digitalt årsmøte forkastet som foreningens årsmøte for 2022 og det vil bli kalt inn til nytt fysisk møte. Dato og sted kunngjøres senere.

Vi oppfordrer medlemmene som har benkeforslag på justeringer av eksisterende forslag å sende dette til styret innen onsdag neste uke.