Utsett med mobilkran våren 2023

Dato: 15. april kl. 08.00

Alle som skal sjøsette båten med mobilkran må møte kl.08.00. for å være med på orienteringsmøte
med kranfører hvor det blir en kort gjennomgang av sikkerhetsrutinene og rekkefølge for
sjøsettingen.
Rutinene for sjøsetting blir satt inn i oppslagstavla på klubbhuset i god tid før utsetting.
Ansvarlige utpekt av styret ved utsett er: Rune Sandbæk og Harry Høili.

 

Opptak til høsten er planlagt 23. september.

Minner også om at de som fortsatt ikke har satt på løftemerker må ha det før de løftes på land igjen
til høsten. Husk også å ta bilder av båtens plassering i krybbe/støtter/bukker så det ikke brukes
unødig mye tid pga at båteier ikke husker/vet hvordan båten skal plasseres i opplagsutstyret.
De som skal løftes på land med mobilkran til høsten må sende søknad til styret seinest 10.
september. post@langoenbaat.no
Opplagsutstyr må være plassert på anvist plass seinest 16. september.

 

Mvh
Styret i Langøen båtforening