Her er protokollen fra årsmøte: Protokoll årsmøte 2023