Det har vært tyveri forsøk i havna, noen har prøvd å ta noen påhengsmotorer. Fint om dere sjekker båtene dere. Det er rapportert tyveri av påhengsmotorer i distriktet. Oppfordrer medlemmer til å kjøre innom havna oftere nå må vinterstid, gjerne på kveldstid.
 
https://www.f-b.no/pahengsmotor-tyver-pa-ferde-i-distriktet/s/5-59-1786653