Vi avholder årsmøtet digitalt fra 20 – 27. mars.
Saker fremmes for styret i henhold til vedtektene innen 2 uker fra innkallingen. Sakspapirer kommer på link via SMS, som oppslag i havna og på foreningens nettsider.
Årsmøte avholdes i denne form for å kunne opprettholde smittevernkrav.