Viktig melding fra kommunen.

Hittil i vinter har vi fått flere meldinger om fritidsbåter som synker eller har sunket. Båtene er ofte fulle av drivstoff og frostvæske som enten allerede har lekket ut eller det er fare for det. Har man en båt liggende i vannet om vinteren er det svært viktig med jevnlig ettersyn. Er man uheldig og finner båten sin på vei ned eller allerede undervann, kan kostnadene for utrykning og opprydning bli høy. Det er båteieren som må bekoste dette.

Beredskapsleder for det interkommunal samarbeidet for akutt beredskap i Østfold (IUA) Jørn Bustgaard, forteller at båter på denne tiden av året forulykker på grunn av at strøm til varme- og lensepumper kortslutter, frostskade i sjøvanninntak og filter med mere. Når båteiere i tillegg velger å fylle opp tanken med drivstoff for å forhindre kondens, vil dette sammen med aktuell svikt gi store miljømessige og kostnadsmessige konsekvenser. Bustgaard melder om at det er blant annet er viktig å påse at motorrommet/luftinntak er isolert og at varmen ikke går ut.

Vennlig hilsen Miljø- og byutviklingsetaten