Styret vil med bakgrunn i pågående Koronasituasjon og føringer fra myndighetene gi følgende informasjon i forbindelse med uttak av båter med mobilkran Lørdag 25/4-2020 fra 07:00 – ca 14:00

Erik Ingebrigtsen og Atle Martinsen organiserer uttaket i samarbeid med kranfører.

Veien mellom pir 4 og opplagsområde syd er sperret i perioden arbeidet foregår. Opplagsområdet syd er også stengt i perioden for andre enn de som skal ta ut.

Vi ber om at hver og en av dere som skal ta ut båt med mobilkranen også følger myndighetenes råd og holder god avstand ute i friluft, evt. venter i bil til det er deres tur til å ta ut.

Vi ønsker at kun båteier og evt. 1 medhjelper om det er særskilt behov for det, er med på uttaket av båten. 

Klubbhuset er fortsatt stengt, og det vil ikke bli åpnet før nye retningslinjer fra sentrale myndigheter gis. Vi ber om at alle er ferdige med det de skal gjøre med båten senest dagen før uttaket. Det er ingen toleranse for «skal bare» i den situasjonen vi nå er i.

Om du ikke ønsker å ta ut båten i år (gjelder alle) på grunnlag av smittesituasjonen og begrensede muligheter for å få benyttet båten, ber vi om at det snarest og senest innen 24 april gis beskjed om dette. Styret vil da etter beste evne forsøke å leie ut båtplassen som ikke er i bruk ihht gjeldene havnereglement §2 A).  

Om vi skulle klare å leie ut båtplassen kan den følgelig ikke brukes om situasjonen endrer seg før leietaker ikke lenger benytter plassen, senest 15 oktober (vinterhavn).

Annen info:

Nye brygger er i følge leverandør fortsatt ikke forsinket og skal være ferdige til 1 mai.

Tildeling av plasser og info rundt dette vil komme om kort tid.

Informasjon vedrørende søknader om bytte av båtplasser kommer samtidig som dette.

I forhold til nye brygger kan styret måtte gjøre enkelte omrokkering på plasser ihht vedtekter.

Den enkelte vil da få direkte beskjed om dette.

Styret – Langøen Båtforening

17/4-2020