De nye bryggene regner vi med skal stå ferdige innen 1. mai. Alle tildeling av båt plasser vil skje innen denne tiden og informasjon vil bli sendt ut til medlemmene. Merk at de nye bryggene ikke kan tas i bruk før vi har brukstillatelse på plass, noe vi også regner med er på plass innen 1. mai.

I og med at årsmøtet ble utsatt, så vil ikke styret foreta noen nye større investeringer eller prosjekter frem til årsmøtet vil bli avholdt. Ny innkalling vil komme når vi får nye retningslinjer som tillater større ansamlinger av mennesker.

Grunnet korona-situasjonen har vi har søkt kommunen om tilltatelse til å ha båter liggende i opplag på land gjennom sommeren fordi som ønsker dette. Vi kommer tilbake med mer informasjon vedrørende dette.

Toalettene er fremdeles åpne i klubbhuset og blir vasket flere ganger i uka. Vil minne alle på god håndhygiene for å unngå å smitte andre.

Minner også om at vinterhavn avsluttes 1. april.

 

Mvh
Styret
Langøen Båtforening