Opplags materiell som ikke er markert med navn har fått sperrebånd, samt noe opplags utstyr og hengere hvor vi ønsker å vite årsak til at dette ikke er i bruk nå. Vi ber alle berørete medlemmer om å merke sitt utstyr innen 6 uker. Vi vil i løpet av våren fjerne opplags materiell som ikke blir markert.

 

Mvh
Styret i Langøen båtforening