Strømmen ble koblet til på fredag i forrige uke på opplagsplassen syd.
De som trenger vinterstrøm på land merker kabelen uten skjøter med navn og medlems nr.
For opplagsplass syd, så er det vanlig schuko kontakter i det nye strømskapet. I det lille skapet som er i svingen ved veien langs bryggene, er det runde CEE kontakter. Det samme gjelder det gamle strømskapet.
På undersiden av det nye skapet er det to uttak med timer. Bryter for timer på siden av strømskapet. Når timer er aktivert er strømmen på i 10 timer. Disse skal brukes til kortvarig vedlikehold.