Slippen er stenges for all bruk fra 14. september.
KIS har etter en kontroll av slippen den anbefalt oss og stenge slippen da det kan utgjøre fare for liv og helse. Videre konkluderes det med at slik slippen fremstår i dag vil denne trenge en massiv oppgradering, for å komme opp på en tilfredsstillende standard.