Det nærmer seg høst og det er sikkert flere som lurer på hva som skjer i forhold til oppgradering av D og F bryggene.

Vi har flere konkrete tilbud for å bytte ut bryggene til flytebrygger som skissert på sist årsmøte.

Det finansielle er i orden, men vi har dog ganske sprikende tilbud.

Det har også vært utfordringer i forhold til fjellet rundt vaktbua.
Vi ser på en alternative løsninger der det blir flytebrygger på D brygge, men en blanding av fast brygge og flyte brygge på F brygga. Det vil si en fast brygge rundt vakt bua og muligens videre inn foran klubbhuset. Fast brygge vil i så fall bli opprustet og lagt til med et nytt trinn ned og nye utriggere.

Det er ennå mye som må på plass før byggestart, men vi har fremdeles håp om at det lar seg gjøre å starte i løpet av vinteren.