Umerkede opplagshengere og opplagsmateriell blir fortløpende flyttet til den lille grusplassen nord for klubbhuset, dette vil bli sendt til destruksjon på vårdugnaden om ikke eiere av utstyret melder seg. Det er pr 18/12, 2 stk opplagshengere som står på plassen, men mer vil komme til i løpet av vinteren. Vi ber våre medlemmer å ta en ekstra kikk på at merking er utført i henhold til vedtektene. Trenger du merkelapper, ta kontakt med Atle på mail atle@obd.no eller sms 98224819.