UTAK MED SNEKKEKRANA \ TRAKTOR VÅREN 2020

Nye rutiner i forbindelse med uttak av båter med traktor\ snekkekran.

Dette gjelder altså kun for de som benytter seg av foreningens egen kran, båter opp til 5t.

For å lette jobben for de enkelte kranførere og traktorførere har styret besluttet at det settes opp faste uttaksdager, og opptaksdager når høsten kommer.

Dette blir både sosialt og enklere da vi kan hjelpe hverandre og ikke minst mindre tidkrevende for oss som gjør jobben.

Det vil alikevel kunne være mulig å avtale uttak på dagtid, mellom 9-13, med Johannes Andersen. Johannes er å treffe på telefon: 41 20 47 81. Det går også fint å sende SMS.

De faste uttaksdagene vil fortrinnsvis være Tirsdager og Onsdager fra 17:00 – 20:00. Samt enkelte oppsatte Lørdager fra 09:00 – 13:00.

Det vil komme oppslag på både oppslagstavler, facebooksider og nettsider, når det nærmer seg tid for uttak, vi regner med oppstart uken etter påske.

Styret minner også om at det i våre vedtekter står at det ikke skal stå båter på land etter 15 Juni, med mindre det foreligger godkjent søknad sendt til styret. Det vil ikke bli tatt ut båter i perioden 15 Juni -15 August utenom særskilte grunner slik som havari, større skader eller lignende som gjør at båten må på land. I år passer det slik at siste mulighet for uttak lander på onsdag 17 juni.

Minner samtidig om bruk av slippen for de som har hatt båten ute i vinter, avtales også med Johannes Andersen, eller Jonny Andersen.

For å lette kasserers arbeid med regnskapsføringen, ber vi om at medlemmer i størst mulig grad benytter Vipps til betaling av tjenester i havna. Merk med NAVN på medlemmet, hvilken oppgave du betaler for, og hvem som har utført oppgaven for deg.

Feks: Navn Navnesen, Uttak snekkekran, Atle Martinsen.

For styret – Atle Martinsen