Langøen Båtforening tar sikte på å avholde et fysisk årsmøte onsdag 29. mars 2023.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må fremmes for styret i henhold til vedtektene innen 2 uker fra dette varsel. Forslag skal være skriftlige, begrunnet og merket med navn / medlemsnummer. Forslag kan sendes styret på epost innen 27. januar 2023.

 Styret vil også minne om fristen for å søke båtplass, både fast og leieplass er den 1. mars 2023.

Dette MÅ gjøres på eget skjema:

Skjema-Søknad-om-båtplass.pdf (Se https://langoenbaat.no/kontakt/ )

De som ikke skal benytte plassen sin i år kan få redusert bryggeleie om de melder fra om dette innen samme dato. 

Innkalling til møtet vil bli sendt på e-post og kunngjort ved oppslag på klubbhuset.

 Mvh Styret Langøen Båtforening