Minner om årsmøte den 30. mars klokken 19:00 på Fjellheim.

Årsmøtet blir avholdt både fysisk og digitalt. Stemmegiving vil kun skje digitalt fra søndag 27. mars til søndag 3. april 2022.

Årsmøtepapirer finnes på følgende lenke: Årsmøte 2022 og vedlegg 5k.

Årsmøtet avsluttes med et medlemsmøte der det informeres om orienteringssaker.

Parkeringsmulighetene rundt Fjellheim er meget begrenset, så vi anbefaler alle og komme med alternativ transport.

 Trenger du digital stemmehjelp, husk å ta med mobil eller nettbrett.