Vi avholder et nytt fysisk årsmøte onsdag 20. april kl. 19.00 på Fjellheim.

Grunnet brannsikkerhet og kapasiteten på Fjellheim, vil bare påmeldte medlemmer få delta på møtet. Altså: ett medlem – en plass. Det vil være registrering ved inngangen som åpner 18.30.

Påmelding skjer enten ved å skrive seg på liste lagt ut i klubbhuset, eller ved å sende epost med Navn og mobilnummer eller medlemsnummer til følgende adresse: tilbakemelding@langoenbaat.no

Er huset stengt kan det legges en lapp om at man vil delta i postkassen i klubbhuset. Noter da Navn og mobil- / medlemsnummer.

Påmelding må skje innen 14. april.

Oppdaterte sakspapirer med innkomne benkeforslag ligger på nettsiden og i klubbhuset.

Parkeringsmulighetene rundt Fjellheim er meget begrenset, så vi anbefaler alle å komme med alternativ transport.

 

Årsmøtet avsluttes med et medlemsmøte der det informeres om orienteringssaker.

 

Årsmøtepapirer finnes på følgende lenke: Årsmøte 2022, vedlegg 5k, og vedlegg benkeforslag.