Årsmøte 2022 utsatt!

Årsmøte 2022 utsatt! Foreningens revisor har påpekt formaila feil i innkallingen i forhold til møteformen styret ønsket å gjennomføre årsmøtet på. I henhold til et stort flertalls ønske på møtet avholdt den 30. mars, blir da Digitalt årsmøte forkastet som foreningens...

Årsmøte 2022

Minner om årsmøte den 30. mars klokken 19:00 på Fjellheim. Årsmøtet blir avholdt både fysisk og digitalt. Stemmegiving vil kun skje digitalt fra søndag 27. mars til søndag 3. april 2022. Årsmøtepapirer finnes på følgende lenke: Årsmøte 2022 og vedlegg 5k. Årsmøtet...

Varsel om årsmøte 2022

Langøen Båtforening tar sikte på å avholde et fysisk årsmøte 30. mars 2022. Dersom smittevernsregler tilsier det kan det bli digitalt årsmøte fra 30. mars – 6. april. Styret vurderer også en kombinasjon av fysisk og digitalt møte. Dette vil vi komme tilbake til. Saker...

Høstdugnad 2021

DUGNAD!Da ser det ut til at det blir bra vær torsdag 9/9 slik at det kan passe med en dugnad kl. 18:00.Det er ikke veldig mye som må gjøres denne gang, men det kan være fint å ha en litt mindre dugnad slik at det ikke blir etterslep.Nord:Demontere oppslagstavle på...

Medlemsinfo sommeren 2021

Det vil være noe begrenset respons på e-postadressen i sommer. Henviser til kontakt info på nettsiden hvis det er noe som viktig eller haster. Toalett og hus blir vasket av vikar denne sommeren. Døra til gangen skal være åpen med går i lås om noe trykker en kode....