Aktuelt

Nytt strømskap og vinterstrøm

Strømmen ble koblet til på fredag i forrige uke på opplagsplassen syd.De som trenger vinterstrøm på land merker kabelen uten skjøter med navn og medlems nr.For opplagsplass syd, så er det vanlig schuko kontakter i det nye strømskapet. I det lille skapet som er i...

Vinterstrøm 2022/2023

Vinterstrøm Skal du ha vinterstrøm når du ligger på land, må du merke kabel med navn og nummer frem til strømskapet. Kabelen må ikke ha noen skjøter. Kontakt person fra styret er Egil Kolberg. I løpet av oktober vil også et av strømskapene byttes, så det påregnes at...

Slippen stenges

Slippen er stenges for all bruk fra 14. september. KIS har etter en kontroll av slippen den anbefalt oss og stenge slippen da det kan utgjøre fare for liv og helse. Videre konkluderes det med at slik slippen fremstår i dag vil denne trenge en massiv oppgradering, for...

Medlemsinfo sommeren 2021

Medlemsinfo sommeren 2022 Det vil være noe begrenset respons på e-postadressen i sommer. Henviser til kontakt info på nettsiden hvis det er noe som viktig eller haster. Toalett og hus blir vasket av vikar denne sommeren også. Problemer med søppel og kildesortering av...

Årsmøte Langøen Båtforening 2022

Vi avholder et nytt fysisk årsmøte onsdag 20. april kl. 19.00 på Fjellheim. Grunnet brannsikkerhet og kapasiteten på Fjellheim, vil bare påmeldte medlemmer få delta på møtet. Altså: ett medlem – en plass. Det vil være registrering ved inngangen som åpner 18.30....

Årsmøte 2022 utsatt!

Årsmøte 2022 utsatt! Foreningens revisor har påpekt formaila feil i innkallingen i forhold til møteformen styret ønsket å gjennomføre årsmøtet på. I henhold til et stort flertalls ønske på møtet avholdt den 30. mars, blir da Digitalt årsmøte forkastet som foreningens...

Årsmøte 2022

Minner om årsmøte den 30. mars klokken 19:00 på Fjellheim. Årsmøtet blir avholdt både fysisk og digitalt. Stemmegiving vil kun skje digitalt fra søndag 27. mars til søndag 3. april 2022. Årsmøtepapirer finnes på følgende lenke: Årsmøte 2022 og vedlegg 5k. Årsmøtet...

Varsel om årsmøte 2022

Langøen Båtforening tar sikte på å avholde et fysisk årsmøte 30. mars 2022. Dersom smittevernsregler tilsier det kan det bli digitalt årsmøte fra 30. mars – 6. april. Styret vurderer også en kombinasjon av fysisk og digitalt møte. Dette vil vi komme tilbake til. Saker...

Langøen Båtforening

Måkeveien 20
1679 Kråkerøy

Epost:
post@langoenbaat.no